top of page

Ea Ancher

Terapiområder:
 • › Angst

 • › Depression

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › Overgreb

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematik

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Skilsmisse

 • › Sorg og krise

 • › Stress

 • › Traume/PTSD

 • › Vrede

 • › Alvorlig sygdom

 • › Vold

 • › Svigt

 • › Jalousi

 • › Incest

 • › Senfølger efter overgreb i barndommen

Terapiformer:
 • Individuel terapi

 • Parterapi

 • Familiesamtaler 

Aldersgrupper:
 • Voksne 

 • Unge fra 15 år

 

Sprog:
 • Dansk 

 • Engelsk

Særlige klientgrupper:

Ea har særligt kendskab til voldsramte, voldtægtsofre og mennesker med senfølger efter overgreb i barndommen.

 
Særligt kendskab til:
 • Vold i nære relationer

 • Psykisk vold

 • Opvækst i dysfunktionel familie

 • Voldtægt og andre seksuelle overgreb

 • Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

 • Sorg

 • Traumer - både udviklingstraumer og choktraumer

Terapiformer:

Narrativ terapi, NARM, Biologisk relationel traumeterapi.

 

 

Ea Ancher.jpg
Klinik:

Høffdingsvej 34
2500 Valby

Priser:

Individuel (60 min.): 1400 kr. 

Par/familieterapi (90 min.): 2100 kr.

Baggrund:

› Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2010 

› Autoriseret i 2013

› Snart specialist i psykotraumatologi

Efteruddannelse:

› Certificeret NARM terapeut

Relationel Biologisk Traumeterapeut fra Skolen for Psykosomatik V/ Ulla Rung Weeke

 

Erhvervserfaring:

› Psykolog i familieafdelingen på Glostrup Observations- og Behandlingshjem

› Psykolog på Kvindehjemmet (krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn)

› Psykolog på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet

 

bottom of page