Charlotte Høyrup

Terapiområder:
 • › Angst

 • › Depression

 • › Fobier

 • › Konflikter

 • › Mobning

 • › Motivation

 • › OCD

 • › Seksualitet

 • › Selvmordsproblematikker

 • › Selvskade

 • › Selvtillid

 • › Selvværd

 • › Spiseforstyrrelser

 • › Skilsmisse

 • › Parforholdsproblematikker

 • › Skilsmisse

 • › Jalousi

 • › Sorg og krise

 • › Traume/ PTSD 

 • › Stress

 • › Alvorlig sygdom

 • › Svigt

 • › Incest

 • › Overgreb

 • › Vold

 • › Vrede

Terapiformer:
 • › Individuel terapi

 • › Familieterapi

 • › Gruppeterapi

 • › Parterapi

 

Aldersgrupper:
 • › Voksne

 • › Børn og unge fra 10 år

 

Sprog:
 • › Dansk

 • › Engelsk

 

Særlige klientgrupper:
Jeg har meget erfaring med problemstillinger indenfor børn - og ungeområdet - særligt kendskab til terapi med børn og unge, som lider af angst.
Særligt kendskab til:
 • › Stress

 • › Angst

 • › Depression 

Terapiformer:
 • › Metakognitiv terapi (MCT)

 • › Kognitiv terapi (CBT)

 • › Cool Kids Angstbehandling (CBT i "børnehøjde")

 • › Cool Kids Chilled Angstbehandling (CBT for unge)

 • › Neuroaffektiv Relationel Model (NARM)

Inspiration hentes fra eksistentiel psykologisk teori og functionel medicine

 

 

 

 

IMG_0001.jpeg
Klinik:

Klinik Greve:

STAMINA Psykologerne v/Charlotte Høyrup

Over Bølgen 2A

2670 Greve

OBS! Tager ikke imod nye klienter pt. (gennem Psycare)

Priser:

Individuel (45 min.): 1100 kr.

Par (60 min.): 1500 kr.

Par (90 min.): 2250 kr.
Familie (90 min.): 1800 kr.

Baggrund:

Uddannet cand. psych. ved Københavns Universitet 1998 og autoriseret i 2013.

Specialiseret i udviklingspsykologi og klinisk psykologi. Er under uddannelse til specialist i psykoterapi. 

 

Efteruddannelse:

Kognitiv grunduddannelse fra Sammenslutningen af Kognitive Adfærdsterapeuter.

Dialektisk Adfærdsterapi fr. Center for PTSD og Dialektisk Adfærdsterapi

Kurser:  ACT, Accept and Commitment Therapy

Kursus: Stresshåndtering og stressforebyggelse

Kurser: Evidensbaseret coaching

MCT-I Certificeret metakognitiv terapeut, fra MCT-Institute. Machester.

Personlig udviklingsgruppe i CFT, Compassion Focused Therapy.

Uddannelse i assessment; udredning og testning. v/Mindwork

Erhvervserfaring:

Psykologstillinger indenfor børne- og ungeområdet i henholdsvis Amtligt og Kommunalt regi.

 

Psykologstilling tilknyttet PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

 

Psykologstilling tilknyttet privat praksis.

 

Stilling som adjunkt tilknyttet et Socialpæd. Seminarium (Sydhavnens Socialpædagogiske Seminarium).

 

Undervisningstilling tilknyttet Foreningen af Sygehjælpere i Storkøbenhavn (undervisning i psykologiske grunddiscipliner).

 

Psykologstilling fra Dansk Røde Kors som Børnegruppeleder. 

 

Fast vagt tilknyttet BBH, Bispebjerg Hospital, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.